Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
clubhuis Voordaan.jpg IMG_2420.jpg d1.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg 1111Rik.jpg
 

Sponsor mogelijkheden

Sponsoring bij Voordaan

De ambities van Voordaan op zowel Tophockey, Senioren als Jeugd beleid, maar ook op gebied van accommodatie overstijgen structureel  het budget op basis inkomsten uit contributie. 

Dat betekend dat er continue keuzes gemaakt moeten worden welke wensen en ambities er ingevuld kunnen worden, en welke (helaas) naar een later tijdsstip moeten worden doorgeschoven.

 

Sponsoring is daarbij een zeer belangrijke inkomstenbron (die op dit moment ongeveer 10% van de totaler inkomsten genereert).

 

Sponsoring kennen we in verschillende vormen. Er zijn sponsoren die bijvoorbeeld een duidelijke maatschappelijke doelstelling hebben, sponsoren die onze leden als interessante doelgroep zien voor hun product of dienst, maar er zijn ook veel sponsoren die het simpelweg leuk vinden om Voordaan financieel te steunen, zonder concreet een directe return te verwachten. 

 

Vanuit Voordaan zouden we leden willen stimuleren gebruik te maken van producten en diensten van sponsoren indien van toepassing en waar mogelijk. 

Hiertoe zal de sponsorcommissie, naast de reeds bestaande uitingen van sponsoren op Voordaan, regelmatig de sponsoren onder de aandacht proberen te brengen.

 

Voordaan heeft inmiddels tegen de 2.000 leden, en wekelijks bezoeken ongeveer 4000 mensen de club. Dat biedt een podium voor naamsbekendheid, herkenning en imago bouwen en communicatie met de doelgroep.

 

Daarnaast is er voor sponsoren de BasisVanVoordaan, waar vanuit een aantal bijeenkomsten per jaar georganiseerd worden, waar sponsoren elkaar in een informele setting kunnen ontmoeten en betrokken zijn bij de club.

Hoofdsponsoren

Er is bij Voordaan ruimte voor een aantal hoofdsponsoren. Hoofdsponsoren kenmerken zich door een sterke verbinding met de club zelf, de sport op zich, of bijvoorbeeld een specifiek team. 

 

Hoofdsponsoren ondersteunen Voordaan financieel substantieel. Daarvoor terug krijgen zij ook de meest prominente exposure. 

Zowel in uitingen op het complex en in media uitingen, maar ook door bijvoorbeeld hun naam aan de selecties van H1 en D1 te mogen verbinden (shirtsponsoring), of bijvoorbeeld een veld te laten vernoemen. 

 

Vanuit Voordaan proberen we in gesprek te zijn om zoveel mogelijk de doelstellingen van de sponsor te realiseren (op welk vlak die ook ligt, of welk thema voor de hoofdsponsoren belangrijk is).

 

Invulling van sponsorpakketten voor Hoofdsponsoren worden op individuele basis besproken en samengesteld.

 

Naast additionele exposure die aan Hoofdsponsoren wordt toegekend, zullen zij een lidmaatschap van de Businessclub krijgen, en daarmee worden uitgenodigd worden voor evenementen en bijeenkomsten.

Hoofdsponsoren zal de mogelijkheid geboden worden om een evenement of activiteit te organiseren voor andere businessclub leden en of leden in z’n algemeenheid.

 

Partners

Partners van Voordaan zijn partijen die diensten of producten aan Voordaan leveren. Dit heeft betrekking op producten of diensten zijn die Voordaan als club nodig heeft om als vereniging te kunnen bestaan. Hierbij valt te denken aan inrichting van complex of clubhuis, levering van machines voor onderhoud maar ook bijvoorbeeld financieel of juridische diensten.

 

Daarnaast kunnen het diensten of producten zijn die Voordaan aan haar leden levert, zoals kleding, hockey materialen, inkoop voor horeca enz.

 

Partners van zijn per definitie ook sponsors van Voordaan. 

Sponsoring door partners kan plaatsvinden door bijvoorbeeld kostprijsverlaging (lees producten / diensten worden tegen gereduceerd tarief of om niet geleverd) danwel via bijvoorbeeld een kickback fee (Voordaan krijgt een fee over hoeveelheid afgenomen producten/diensten).

 

Belangrijk bij het worden van Partner is dat het algemeen belaag van Voordaan en haar leden gediend wordt. 

 

Sponsoropbrengsten door Partners kunnen ‘ onzichtbaar’ zijn als inkomstenbron omdat deze een kostprijs verlagend effect voor de club kunnen hebben.

De sponsorcommissie streeft ernaar deze ‘onzichtbare’ inkomsten in kaart te hebben en Partners exposure te geven die in verhouding staat met de waarde van de Sponsoring.

 

Partners worden aangemerkt als Businessclub lid en worden uitgenodigd voor businessclub bijeenkomsten.

 

Sponsoren (business club = BasisvanVoordaan)

Basis van sponsoring bij Voordaan is lidmaatschap van de business club. Het lidmaatschap van de business club is feitelijk een soort ‘ basis sponsorfee’.

 

De business club is het vehikel waar vanuit de sponsorcommissie een aantal evenementen/activiteiten per jaar (4-6) organiseert rondom (Top)hockey of een interessant onderwerp (bedrijfsbezoek, gastspreker etc).

 

Doel is een om met een groep mensen (die Voordaan een warm hart toedragen) een aantal keer per jaar bij elkaar te komen, elkaar beter te leren kennen en mogelijk kennis met elkaar uit te kunnen wisselen. Dit alles vanuit een leuke / gezellige of interessante setting met veel enthousiasme.

 

Naast een ‘basis’  lidmaatschap zijn er verschillende mogelijkheden om sponsoring uit te breiden dmv bijvoorbeeld het sponsoren van een bord langs de velden, shirts van teams, ballen voor de jeugd, jasjes voor de jeugdtrainers enzovoort. 

Om het zo overzichtelijk en transparant mogelijk te houden proberen we volgens een zogenaamd ‘cafetaria-model’ te werken.

 

Op het moment dat zich specifieke investeringen gedaan moeten worden in de club zullen de leden van de business club als eerste benaderd worden of ze geïnteresseerd zijn aan (veelal) eenmalige acties of investeringen mee te doen die hen aanspreken (voorbeelden zijn bijvoorbeeld jasjes voor jeugdtrainers, scheidsrechters etc, hockeyballen voor jeugd, vervangen van oefendoeltjes enz.)

 

Ook bestaan er mogelijkheden voor sponsoren om een ‘evenement of activiteit’ te organiseren/hosten voor leden om diensten of producten onder de aandacht te brengen (daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een sponsormarkt, leuke aanbiedingen voor leden, proeflessen enzovoort. De sponsorcommissie denkt graag mee over het maximaliseren van doelstellingen van de Sponsoren).

 

Sponsor worden van Voordaan kan vanaf € 500,- euro per jaar.

 

TEAM Sponsoring

Naast ‘algemene’ sponsoring bestaat de mogelijkheid om specifieke teams te sponsoren. Hierbij kan gedacht worden aan vermelding van naam of logo op wedstrijdshirts, trainingsoutfit (pakken, truien, etc) of bijvoorbeeld aanschaf van team jasjes (veelal binnen jeugd). 

 

Het sponsoren/adopteren van een team kan zowel door businessclub leden alswel door niet businessclub leden. Uiteraard zouden we graag zien dat partijen die een team willen sponsoren ook lid worden van de businessclub, om zo de businessclub verder uit te breiden en interessanter/leuker te maken.

 

Bij sponsoring van teams komen echter ook een aantal regels kijken.

Het is fantastisch dat organisaties (of individuen) teams willen sponsoren en kosten van materiaal op zich willen nemen om vervolgens hun naam daaraan te verbinden. 

 

Daarmee is het in veel gevallen wel zo niet de club als geheel, maar de individuele leden (danwel ouders van) feitelijk gesponsord worden (lees ouders hoeven geen shirts/jassen/tassen etc aan te schaffen). 

Op zichzelf is dat niet erg, maar op het moment dat de hockeyclub als podium gebruikt wordt voor sponsoruitingen, is het goed als daarmee de officiele leveranciers (dit zijn per definitie sponsoren) ook profiteren.

Het is in het belang van Voordaan om het gebruik van de door haar (gecontracteerde) sponsors te stimuleren. Hoe meer omzet via deze partijen verloopt, hoe hoger de sponsoring voor Voordaan.

 

In geval van bijvoorbeeld wedstrijdshirts (officieel Voordaan tenue) zullen deze via de partner van Voordaan moeten worden aangeschaft, waarbij de partner van Voordaan een sponsorbijdrage levert aan de club (hetzij eenmalig, danwel op basis van bijvoorbeeld een kickback fee).

 

In geval van bijvoorbeeld jassen, truien, hockeytassen enzovoort heeft Voordaan een partner(s) die deze hockey gerelateerde ‘accessoires' kan leveren. Deze partner(s) heeft(hebben) dan ook het recht dit namens de club officieel te doen en zijn als enige(n) gerechtigd het logo van Voordaan te gebruiken.

Dit om gebruik van producten en diensten van officiele partners te stimuleren en daarmee hun belang (de basis van hun sponsoring aan de club) te beschermen.

 

Uiteraard zal Voordaan haar partners met zorg kiezen en er op toe zien dat prijs en kwaliteit marktconform zijn.

 

Paketten

Voor wedstrijdtenues en Voordaan trainingspakken worden standaardpakketten samengesteld die via Voordaan kunnen worden afgenomen op basis van een 2 jarig contract. 

Voordaan schaft de kleding aan, verzorgd bedrukking (nummers en sponsor logo) en stelt deze in bruikleen ter beschikking aan team. 

Teams leveren aan eind van jaar kleding weer in (bij doorschuiven naar ander team) waarna deze onder de nieuwe teamleden weer beschikbaar wordt gesteld.

Na 2 jaar (bij jeugd schuiven leden na 2 jaar naar volgende leeftijdscategorie) wordt kleding door Voordaan weer ingenomen en bijvoorbeeld aan goed doel gegeven. 

Mogelijkheid bestaat voor sponsor om tegen een ‘sponsorvergoeding’ kleding nog een jaar door te laten dragen door een team.

 

Voor wat betreft overige accessoires (trainings truien, jasjes, sticktassen etc) kunnen deze door sponsoren zelf worden aangeschaft.

Hierbij geldt wel dat het logo van Voordaan alleen gebruikt mag worden wanneer levering van goederen door een officiele partner van Voordaan plaatsvindt. 

 

Wanneer gekozen wordt voor levering door derden (lees niet door Voordaan aangewezen partners) dan mag het logo van Voordaan alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van Voordaan (bestuur of sponsorcommissie). 

 

Indien het logo van Voordaan zonder toestemming gebruikt wordt zal betreffende team/sponsor om een sponsorbijdrage aan de club gevraagd worden.

 

Dit ter bescherming van de belangen van de partners en het financieel belang van Voordaan in het algemeen.

 

(Financieel) Supporters

Partijen of individuele leden die een (extra) financiele bijdrage leveren aan Voordaan in het algemeen of aan een specifiek team / doel, zonder daar verdere naamsbekendheid aan te geven in de vorm van sponsoruitingen etc.

 

Veelal zijn dit ouders/vrienden/naasten van spelers die een extra bijdrage leveren voor een specifieke team, danwel (oud-)leden die het leuk vinden de club nog een extra bijdrage te leveren.

 

Veelal gaat het hierbij om bijdragen tussen de 100 en 500 euro.

 

Supporters krijgen een eervolle vermelding op ‘het sponsorbord’ in het clubhuis.