Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
150514 H1-SCHC-13.jpg IMG_2420.jpg 1111Rik.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg d1.jpg clubhuis Voordaan.jpg
 

Junioren

Organisatorisch Kader – Juniorencommissie

Voordaan heeft de jeugdleden opgesplitst in de Jongste Jeugd (F-E-D jongens/meisjes 6 – 11 jaar) en de Junioren (C-B-A jongens/meisjes 12 – 18 jaar).

Het Organisatorisch Kader van MMHC Voordaan is verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten die te maken hebben met Hockey. Zij zorgen voor de randvoorwaarden om goed te kunnen trainen en spelen.

 • De functionarissen in het Dagelijks Bestuur Jeugd zorgen dat het organisatorische beleid afgestemd wordt met het opleidingsbeleid.
 • De lijncoördinatoren informeren en ondersteunen de teamcoaches- en managers en hebben een klankbordfunctie. Bijvoorbeeld bij het samenstellen van teams.
 • De teammanagers zorgen voor de planning van rijbeurten, fruitbeurten en alle andere activiteiten behorend bij de organisatie rond een team.

 

De Juniorencommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Junioren Functionaris (voorzitter Juniorencommissie)
 • Lijncoördinatoren (per lijn jongens/meisjes)

Algemene taken Junioren Commissie:

 • Organisatorische begeleiding van teams, coaches en managers
 • Contacten met de teams, coaches en teammanagers hebben om tijdig strubbelingen en problemen te signaleren en hierop in te spelen
 • Uitnodigingen voor toernooien doorsturen naar teammanagers
 • Stimuleren van actieve participatie van trainers, coaches en teammanagers

De Lijncoördinatoren ondersteunen de teammanagers

Taakomschrijving teammanager
 • De coördinatie van de organisatie van het team (invalladder, rijschema, fruit, keepersmateriaal, etc.)
 • Sociale activiteiten ontwikkelen tijdens het seizoen om de onderlinge band te versterken en te zorgen voor een veilige leeromgeving
 • Regelen van inschrijven team bij eventuele deelname aan toernooi(en)
 • Zorgdragen voor informatiebijeenkomst voor de ouders (kennismaking onderling en uitleg spelregels seizoen)
 • Afmeldingen aannemen
 • In overleg met de coach voor invallers zorgen en de coach van het leverende team informeren
 • Overzicht afmeldingen en invallers coördineren
 • Ontvangst van de tegenstanders
 • Tijdig starten van de wedstrijden
 • Evt. controle van het opruimen van het spelmateriaal (pionnen, hesjes, etc.)
 • Zorgdragen voor correct invullen Digitaal Wedstrijd Formulier
 • Zorgdragen voor minimaal een toernooi

Organisatiestructuur

Zie het organisatieschema van de Jeugd. Hierin is aangegeven bij wie de leden en hun ouders terecht kunnen met vragen en/of opmerkingen.