Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
IMG_2420.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 1111Rik.jpg d1.jpg clubhuis Voordaan.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg
 

Arbitrage algemeen

ARBITRAGECOMMISSIE
Elk team wil dat hun wedstrijd gefloten wordt door goed opgeleide en gemotiveerde scheidsrechters. Scheidsrechters zijn echt onmisbaar. De arbitragecommisie zet zich ervoor in scheidsrechters binnen Voordaan op te leiden en het algehele niveau steeds verder te ontwikkelen. 

De arbitragecommissie heeft de volgende aandachtsgebieden:
* Opleiden van scheidsrechters (jeugd & volwassenen) door middel van een aantal cursussen per jaar en het afnemen van examens.
* Organiseren van een aantal ‘Way we whistle’-avonden per seizoen.
* Indelen van scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden op het veld op zaterdag

MANAGERS/OUDERS
Hoe organiseren we arbitrage bij wedstrijden?
De arbitragecommissie stelt scheidsrechters op voor de wedstrijden van de jeugd vanaf D-leeftijd. Wij streven ernaar elke zaterdag zoveel mogelijk scheidsrechters op te stellen, waarbij uitgangspunt is dat A-jeugd de C-leeftijd fluit, en B-jeugd de D-leeftijd en dat je alleen wordt ingedeeld op dagen waarop je zelf ook thuis speelt. En je zult merken: hoe vaker je fluit, hoe leuker het wordt. 

De (eerste)lijns jeugdteams (A, B, C en D) worden waar mogelijk gefloten door ervaren CS+ scheidsrechters. Een aantal sterkteteams (eerstelijns teams) komen elk jaar mogelijk ook in aanmerking voor een bondsscheidsrechter. In dat geval deelt de KNHB scheidsrechters in. 
Ook de overige (tweede)lijns jeugdteams proberen wij van ervaren scheidsrechters te voorzien. We houden bij het indelen van scheidsrechters zoveel mogelijk rekening met het ervaringsniveau en de klasse. 
Wij proberen de scheidsrechters gedurende het seizoen enigszins gelijkmatig te verdelen over alle teams. Dit is een streven, maar helaas kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Is het niet mogelijk om een scheidsrechter in te delen, dan zullen wij een beroep moeten doen op het team om zelf twee scheidsrechters te regelen.

Communicatie over scheidsrechters en fluitbeurten
Uiterlijk woensdag voor de wedstrijd worden scheidsrechters in de Voordaan-app vermeld. Helaas lukt het ons niet altijd om voor alle teams een scheidsrechter te vinden. In dat geval wordt er een beroep gedaan op ouders van de betreffende teams. Met het steeds verder uitbreiden van de scheidsrechterspoule binnen Voordaan hopen wij steeds meer teams regelmatig van scheidsrechters te voorzien.
Wij nemen aan het begin van het seizoen en bij de start van de tweede seizoenshelft contact op met de managers van A- en B-teams en vragen om ons dan al van een indeling te voorzien zodat je al aan het begin van het seizoen weet op welke zaterdag je moet fluiten en je daarmee rekening kunt houden. 

Begeleiding bij het fluiten
De managers van C- en D-jeugd wordt aan het begin van het veldseizoen en bij de herstart van het veldseizoen gevraagd om voor elke wedstrijd een of twee ouders aan te wijzen die de jeugdscheidsrechters kunnen begeleiden. Dit betekent niet dat je zelf een kaart moet hebben, de rol van deze ouder is vooral de jeugdscheidsrechters te begeleiden als er met coaches of publiek problemen ontstaan. Uiteraard hopen wij dat dit niet gebeurt, maar de ervaring leert dat enige ondersteuning wel heel prettig is. Hoor je als ondersteunende ouder publiek of coaches zich niet respectvol uiten tegen de scheidsrechters, spreek hen er dan op aan. Laat het niet alleen aan de jeugdscheidsrechters over.
Er liggen achter de bar geplastificeerde evaluatieformulieren. Het verzoek aan de begeleiders is om dit formulier in te vullen en door te nemen met de scheidsrechters en na afloop bij de bar achter te laten.

SCHEIDSRECHTERSKAART HALEN
Hoe haal je je scheidsrechterskaart?

We zetten in op een ouder per jeugdlid die een kaart haalt. Elk seizoen wordt er daarom naar gestreefd minimaal een scheidsrechterscursus voor volwassenen aan te bieden. Informeer bij de arbitrage commissie naar de volgende data.  
Hoe de jeudleden hun verplichte scheidsrechters kaart kunnen halen? Zie JEUDLEDEN
Begeleiding van nieuwe scheidsrechters
Ons streven is om zoveel mogelijk nieuwe scheidsrechters te begeleiden bij hun eerste wedstrijden die ze fluiten. Echter zijn er maar een beperkt aantal ervaren scheidsrechters die aangegeven hebben nieuwe scheidsrechters te willen begeleiden. Neem in ieder geval contact op met de arbitrage commissie als je begeleiding op prijs zou stellen. En heb je ervaring als scheids en wil je je ervaring graag delen en nieuwe scheidsrechters begeleiden: laat het ons ajb weten en in overleg zullen we je indelen.JEUGDLEDEN
Je scheidsrechterskaart halen
De 1e jaars B-jeugd wordt aan het begin van het hockeyseizon opgeroepen om hun scheidsrechters kaart te halen. In jaren dat alle B-spelers hun kaart hebben zullen wij aan het einde van het seizoen eventueel ook al 2e jaars C-speler oproepen voor een scheidsrechters cursus.  

Je wordt ingedeeld om te fluiten. Wat betekent dat?
Alle A en B spelers worden een aantal keren per jaar (gemiddeld 2-3 keer per jaar) ingedeeld om op zaterdag een wedstrijd te fluiten. Dit wordt aan de manager van je team gemeld, je ontvangt een mail (of je ouders als jouw mailadres niet bekend is) en je ziet het in de Voordaan app. Ben je verhinderd om te fluiten dan moet je zelf een vervanger regelen. Denk bijvoorbeeld aan het wisselen met een teamgenoot. 
Kom je niet opdagen dan is dat vooral heel vervelend voor het team dat op jou rekent. Het leidt tot irritatie en spelbederf. En zonder scheidsrechters geen wedstrijd. Wij gaan er dan ook vanuit dat je er gewoon bent of zelf een vervanger regelt. 

Ben je ingedeeld als scheidsrechter, denk dan aan de volgende dingen
Veldindeling vind je in de Voordaan app
Zorg voor kleding die in kleur afwijkt van de betreffende teams (in het clubhuis hangen ook gele jasjes die je kunt lenen)
Zorg dat je een goede fluit en een set met kaarten mee neemt
Meld je een kwartier voor de wedstrijd bij het betreffende veld. Daar wordt je als beginnende of ervaren fluiter opgevangen door de ouder van het spelende team.
Maak duidelijke afspraken met je collega scheidsrechter
Stel je vooraf aan de wedstrijd voor aan beide coaches en aanvoerders
Fluit met een actieve houding
Fluit hard en duidelijk zodat beide teams, coaches en je collega scheidsrechter je goed kunnen horen
Houd jouw cirkel altijd aan je rechterhand
Laat de aanval op de afkomen, zodat je zicht houdt op alle spelers
Vorm ook gedurende een wedstrijd een team met je collega scheidsrechter. Overleg en stem af waar nodig. Val je collega scheidsrechter niet af.
Zorg voor een correcte afhandeling van het Digitale Wedstrijd formulier (uitslag, kaarten etc)
Heb je vragen of zijn er dingen gebeurt die je wilt bespreken, neem dan na afloop contact op met de arbitrage commissie

Digitaal wedstrijdformulier
Na afloop van de wedstrijd vul je de eindstand, je naam en scheidsrechterskaart nummer (je bondnummer) in op het digitale wedstrijd formulier. Met de wedstrijd code die je als scheidsrechter vooraf per mail ontvangt, onderteken je het formulier. 

COACHES & TRAINERS,  SCHEIDSRECHTERS: THE WAY WE WHISTLE
Way we whistle
Onze overtuiging is dat een goede arbitrage een bijdrage levert aan het verhogen van spelniveau van onze club. Een eenduidige manier van fluiten geeft spelers vertrouwen en rust.
We organisaren daarom verschillende activiteiten om "the way we whistle” uit te dragen.

Fluitenthousiasten – overige opleidingsmogelijkehden

Opleiding Clubscheidsrecher (CS):
Voor ouders, jeugd-,  seniorenspelers organiseren we opleidingsavonden en het eindexamen. In twee avonden theorie in combinatie met praktijkvoorbeelden bereiden we je voor op het examen. Maar nog belangrijker, bereiden we je voor op je eerste fluitbeurt! 
Geef je op door een mail te sturen naar [email protected]
Opleidin Clubscheidsrechter plus (CS+)
Wanneer je na het behalen van je CS-kaart verder wil, organiseren we, in samenwerking met de KNHB de CS+ opleiding. Hierin word je opgeleid tot een scheidsrechter die wedstrijden fluit op het hoogste clubniveau (zowel Jeugd al Senioren). 
De opleiding bestaat uit een drietal theorieavonden en een intensieve begeleiding/coaching in de praktijk. De onderwerpen zijn:
-Samenwerken met collega’s
-Positionering tijdens de wedstrijd
-Omgang met spelers, coaches en publiek
Kortom: alles wat je nodig hebt om een wedstrijd van begin tot einde te begeleiden. CS+ scheidsrechters zijn te herkennen aan het groene/oranje shirt.
Wil je weten of de CS+ opleiding iets voor jou is? Neem dan contact op met [email protected]

Inloopavonden
Een aantal keren per jaar organiseren wij vrije inloopavonden voor (ervaren) scheidsrechters om spelsituaties door te nemen en gezamenlijk het gesprek aan te gaan hoe we verantwoorde en goede keuzes maken in het veld. De arbitragecommissie zorgt voor filmbeelden en locatie op Voordaan.
In de Voordaan-agenda worden de data bekendgemaakt.

Opfrisavonden
Aan het begin van het veldseizoen (september) en het zaalseizoen (december) organiseert de arbitragecommissie een opfrisavond waarbij extra aandacht uitgaat naar eventuele regelwijzigingen. In de Voordaan-agenda worden de data bekendgemaakt.HANDIGE LINKS EN SPELREGELS
Spelreglement veld- & zaalhockey
Hieronder vind je de spelreglementen van de KNHB:
https://www.knhb.nl/app/uploads/2019/08/KNHB-Spelreglement-Veldhockey-2019.pdf
https://www.knhb.nl/app/uploads/2019/11/ZAALREGLEMENT_2019_DEF.pdf

En hieronder nog een aantal andere links met nuttige informatie:
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels
https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Scheidsrechterssignalen-15-okt-2015.pdf

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/clubscheidsrechter-plus-cs
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/bondsscheidsrechters

CONTACT
Heb je vragen of wil je meer weten, laat het ons weten op [email protected]