Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
150514 H1-SCHC-72.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg d1.jpg clubhuis Voordaan.jpg 1111Rik.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg IMG_2420.jpg
 

Inschrijfformulier

Dit formulier is voor zowel junioren / senioren / trimhockey / dinsdag veterinnen / trainingsleden / niet-spelende leden.
Aanmelden kan gedurende het gehele jaar.
 
  • De nieuwe Benjaminleden (de jongste starters) kunnen zich ALLEEN inschrijven tot en met 15 maart  Bij latere inschrijving komt men automatisch op een wachtlijst (zie site: clubinfo/lidmaatschap/aanmelden Benjamins). Kies bij categorie voor Benjamins. Voor vragen kunt u mailen naar [email protected]

Privacy Verklaring MMHC Voordaan

In deze Privacy Verklaring geven wij aan hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. MMHC Voordaan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Termijnbetalingen
 
De contributieverplichtigingen kunnen in 1 termijn of 2 termijnen voldaan worden.

 
   
Overige informatie
   
 
Categorie
   
   
   
   
   
   
Hockey ervaring
   
   
   
   
   
   
   
Arbitrage
 
Onderstaande vragen zijn specifiek voor opgave van jeugd

 
   
   
   
   
   
   
 
Vrijwilligerswerk
 
Inzet van vrijwilligers is essentieel voor Voordaan! Vrijwilligerstaken variëren van zo nu en dan een uurtje tot meer structureel enkele uren per week. Bereidheid om u in te zetten als vrijwilliger is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap. U kunt hieronder aangeven waar wij u voor kunnen benaderen. Minimaal 2 keuzes invullen!

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Verklaring Onderwerping Tuchtrecht
 
Voordaan vindt het belangrijk dat iedereen veilig en met plezier kan sporten. Wij hebben hierover beleid opgesteld, waarin, net als alle leden, ook ouders zich onderwerpen aan het tuchtrecht van de hockeybond. Zie website/clubinfo/commissie veilig sporten.

 
Portretrecht
 
Leden en ouders van leden verlenen bij inschrijving toestemming voor gebruik van hockeygerelateerd beeldmateriaal voor nieuwsvoorziening en promotionele doeleinden, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. Indien men bezwaar heeft tegen het gebruik van foto-/beeldmateriaal kan dit kenbaar gemaakt worden door een e-mail te sturen naar [email protected]

 
Ondertekening
 
Ondergetekende machtigt hierbij, wanneer hij/zij lid wordt van MMHC Voordaan, tot wederopzegging MMHC Voordaan de verschuldigde contributie en het entreegeld af te schrijven van zijn/haar rekeningnummer. Ondergetekende verklaart dat hij/zij kennis genomen heeft van het Huishoudelijk Reglement, de Privacy Verklaring, de contributie- en entreegelden alsmede de scheidsrechtersverplichtingen. De zaalhockeycontributie - indien van toepassing - wordt in januari van het desbetreffende seizoen afgeschreven. Tegelijk met uw ondertekening gaat u akkoord met de VOT en het portretrecht.