Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
IMG_2420.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg clubhuis Voordaan.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg d1.jpg 1111Rik.jpg
 
Nieuwsafbeelding

Tuchtcommissie stelt zich voor

De Commissie Sportiviteit & Tucht (kortweg: de Tuchtcommissie) van Voordaan zet zich in voor veiligheid en sportiviteit op de club. Zij adviseert het bestuur en behandelt zelfstandig namens het bestuur klachten over situaties, waarbij leden van Voordaan zich individueel of als groep, op of buiten de club (vermeend) hebben misdragen. Dat betekent: gedragen in strijd met de statuten en reglementen van de KNHB en/of van onze eigen hockeyclub. 

Daar is bijvoorbeeld sprake van wanneer: 

a. een lid een rode kaart heeft gekregen;
b. een lid in één seizoen drie of meer gele kaarten heeft gekregen;
c. een lid wangedrag vertoont op het terrein van de vereniging;
d. het bestuur redenen heeft om aan te nemen dat een lid of een groepering van leden in strijd heeft gehandeld met de statuten en/of reglementen van de vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

De Tuchtcommissie krijgt zaken rechtstreeks toegestuurd of doorgestuurd van het bestuur. Dit zijn bijvoorbeeld klachtbrieven van andere clubs, notities van wangedrag van de KNHB of meldingen over (frequente) (rode) kaarten binnen één team of bij een individuele speler. Daarnaast kan iedereen een klacht indienen bij de Tuchtcommissie, wanneer één van bovenstaande situaties zich voordoet.

Na bespreking van de klacht beslist de Tuchtcommissie hoe de klacht moet worden afgehandeld. Soms concludeert de Tuchtcommissie dat de klacht geen verder vervolg krijgt of blijft het bij een berisping. De Tuchtcommissie kan ook beslissen tot het opleggen van een aanvullende (voorwaardelijke) maatregel, zoals een verbod om één of meerdere wedstrijden te spelen (tijdelijke schorsing), een boete, een alternatieve straf, of een combinatie daarvan. In extreme gevallen kan ook aan het bestuur worden geadviseerd om een lid te royeren. 

Het is van belang dat iedereen met plezier naar hockey gaat. De Tuchtcommissie probeert daar aan bij te dragen door op te treden indien iemand zich misdraagt. De Tuchtcommissie heeft daarbij jullie hulp nodig: gedraag je sportief, houd je aan de regels en spreek elkaar erop aan wanneer iemand zich niet correct gedraagt. Samen Voordaan!

De Tuchtcommissie, 

(op de foto van linksaf)
Wouter Thalen
Femke Osinga
Kees Geervliet
Merel Neijenhuis