Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
clubhuis Voordaan.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg d1.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg 1111Rik.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg IMG_2420.jpg
 
Nieuwsafbeelding

GEWIJZIGD: DIGITALE ALV start om 20:00u - 1/12

Op woensdag 1 december om 20.00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering van Voordaan plaats. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering kan ALLEEN online worden gevolgd via Zoom. Helaas laat Corona het niet toe om de vergadering live te houden op de club.

De stukken zoals de jaarrekening, het jaarverslag, de notulen ALV 24 juni en het verslag Kascommissie zijn vanaf 17 november digitaal beschikbaar. Ze staan achter de persoonlijk inlog op de Voordaan website: Club > Documenten > Algemene Leden Vergadering.

We horen graag of je digitaal aanwezig kunt zijn. Meld je aan (of af)  via dit formulier. Een dag voor de vergadering ontvang je een e-mail met Zoom-link.
 
- AGENDA -
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 24 juni 2021
4. Inventarisatie rondvraag
5. Presentatie van Jaarverslag 2020 – 2021
6. Presentatie en goedkeuring van de Jaarrekening 2020 – 2021
7. Verslag van de Kascommissie
8. Décharge voor het gevoerde (financiële) beleid van het bestuur 2020 – 2021
9. Aftreden en benoeming Kascommissieleden
10. Voordracht bestuurslid Olivier Kerckhoff, Penningmeester
11. Vaststelling en goedkeuring contributie
12. Update ontwikkelingen op en rond Voordaan:
      • Duurzaamheid & Haalbaarheidsonderzoek vernieuwing zandvelden
      • Kennismakingsprogramma 4-5 jarigen Voordaan
13. Rondvraag
14. Sluiting

Met vriendelijke groet,

SAMEN VOORDAAN!

Het bestuur van MMHC Voordaan