Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
clubhuis Voordaan.jpg d1.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg 1111Rik.jpg IMG_2420.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg
 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op donderdag 2 juli om 20.00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats in het Clubhuis van Voordaan. Het bestuur nodigt iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Wil je de ALV digitaal bijwonen? Stuur dan een email naar [email protected]. Je ontvangt voorafgaande aan de ALV een link per mail.


Alle stukken voor de ALV zijn achter de inlog te vinden bij Club > Documenten > Algemene Leden Vergadering. Op de dag zelf liggen ze vanaf 19.00 uur ter inzage in het clubhuis.


AGENDA
1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 28 november 2019

4. Inventarisatie rondvraag

5. Presentatie van de begroting 2020 – 2021

6. Vaststellen en goedkeuren van de begroting 2020 – 2021

7. Goedkeuring van het reglement van de tuchtcommissie

8. Benoeming van de commissie Sportiviteit & Tucht

9. Aftreden bestuurslid sponsoring Wouter Ensing

10. Aftreden bestuurslid vrijwilligers Aafke van Mourik

11. Voordracht nieuwe bestuursleden:

 Dorrit Peters, secretaris

• Onno Voorma, sponsoring

12. Rondvraag

13. Sluiting