Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
clubhuis Voordaan.jpg 1111Rik.jpg IMG_2420.jpg d1.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg
 
Nieuwsafbeelding

Corona: bericht van bestuur

Beste Voordaners,

Donderdag 12 maart heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, althans de snelheid daarvan te beperken. De KNHB heeft op basis van die maatregelen een duidelijke instructie aan clubs meegeven en ook maatregelen getroffen. Het voornaamste besluit is de stopzetting van de competitie tot en met 6 april 2020.

Daarnaast heeft de KNHB besloten, althans de verenigingen uitdrukkelijk verzocht, om alle activiteiten op de vereniging tot en met 6 april 2020 af te gelasten. Deze aanbeveling wordt door alle clubs opgevolgd. Alle clubs realiseren zich dat deze maatregelen genomen moeten worden in het belang van de volksgezondheid.

Een en ander zal bij velen vragen oproepen. Er zal de komende tijd nog onzekerheid bestaan over het verloop van de verspreiding en de indamming van het virus en de maatregelen die in het verlengde daarvan moeten worden genomen (mogelijke verbreding en verlenging van de verschillende genomen maatregelen).

Laat ik voorop stellen dat Voordaan de adviezen en besluiten van RIVM, GGD, KNHB en NOC-NSF zal opvolgen. Wanneer de competitie zal worden hervat en/of de afgelaste wedstrijden zullen worden ingehaald, en of dat überhaupt zal gebeuren, is nog onduidelijk.

Het bestuur heeft inmiddels wel aan de KNHB een e-mail gezonden met het klemmende verzoek om zo spoedig mogelijk met alternatieven te komen voor een inhaalprogramma indien de competitie wel na 6 april zal worden hervat.

Voor nu betekent dat concreet:

-          * Het clubhuis is gesloten (geen barpersoneel), maar Trias Fysio blijft open voor haar patiënten.

-          *  Het terrein is gesloten, dus ook de velden.

-          *  Tot nader order zijn er geen trainingen.

Het is onwerkelijk dat een gebeurtenis als deze zo'n impact kan hebben op het sociale leven van ons mooie cluppie in Groenekan. Het is evenwel de realiteit en we zullen daarnaar moeten handelen. Wij vertrouwen erop dat de leden zich hieraan zullen conformeren.

Het bestuur streeft ernaar alle leden tijdig in te lichten over nieuwe ontwikkelingen omtrent het hervatten van de trainingen dan wel de competitie.

Volg ons voor updates op onze Voordaansite, de Voordaan-app, Facebook en Instagram.

Namens het bestuur, 
Gijs Sleijffers

Samen Voordaan!