Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
clubhuis Voordaan.jpg IMG_2420.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg 1111Rik.jpg d1.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg
 
Nieuwsafbeelding

Nieuwe datum ALV: 15 juni

Hierbij de agenda van de ALV 15-06-2019 om 14.00 uur

 UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING MMHC VOORDAAN

TIJDSTIP: ZATERDAG 15 JUNI, AANVANG 14.00 UUR

PLAATS: CLUBHUIS AAN DE LINDENLAAN 66A TE GROENEKAN

 

 

Het bestuur nodigt alle Ereleden, Leden van Verdienste, Senior Leden, Buitenleden, Juniorleden A, de wettelijke vertegenwoordigers van de Juniorleden B tot en met F en de Donateurs uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 15 juni a.s. om 14.00 uur

 

De bij de agenda horende stukken liggen op 15 juni vanaf 13.00 uur ter inzage in het clubhuis.

 

1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 21 november 2018

4. Inventarisatie rondvraag

5. Aanpassing contributieschema zaal

6. Ter besluitvorming: begroting 2019 – 2020

7. Aftreden huidig bestuurslid Accommodatie: Peter van der Heijden

8. Uitbreiding bestuur bestuurslid Tophockey

9. Voordracht van Erelid en Lid van Verdienste

10. Informatie vanuit verschillende bestuursportefeuilles

11. Rondvraag

12. Sluiting