Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
1111Rik.jpg IMG_2420.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg clubhuis Voordaan.jpg d1.jpg
 
Nieuwsafbeelding

ALV 21 november

UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING MMHC VOORDAAN
TIJDSTIP:    WOENSDAG 21 NOVEMBER, AANVANG 20.00 UUR
PLAATS:     CLUBHUIS AAN DE LINDENLAAN 66A TE GROENEKAN

Het bestuur nodigt alle Ereleden, Leden van Verdienste, Senior Leden, Buitenleden, Juniorleden A, de wettelijke vertegenwoordigers van de Juniorleden B tot en met F en de Donateurs uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 21 november a.s. om 20.00 uur.

De bij de agenda horende stukken liggen op 21 november vanaf 19.00 uur ter inzage in het clubhuis.

       1.    Opening

2.     Mededelingen 

3.     Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 14 juni 2018 en BALV 1 september 2018

  1. Inventarisatie rondvraag
  2. Presentatie en vaststellen van het Jaarverslag 2017-2018
  3. Presentatie van de jaarrekening 2017 – 2018
  4. Verslag van de kascommissie 
  5. Vaststellen en goedkeuren van de Jaarrekening 2017-2018
  6. Décharge voor het gevoerde (financiële) beleid van het bestuur 2017 - 2018.
  7. Aftreden van Floris Carlier als lid van de kascommissie en benoeming van Iskander Wapenaar.

11.   Goedkeuring verlenging zittingstermijn Bestuurslid Senioren. De termijn van Frits van Lingen loopt formeel af. Frits heeft tot genoegen van het Bestuur aangegeven zijn termijn te willen verlengen.  

12.   Aftreden huidig bestuurslid Jeugd: Pieter Janse  

13.   Voordracht nieuw bestuurslid Jeugd: Pike Fabriek 

Het bestuur vraagt de ALV om in te stemmen met de voordracht van Pike Fabriek als  nieuw bestuurslid Jeugd. Pike woont in Utrecht en is al jaren betrokken bij training en de begeleiding van de teams. Pike heeft 3 kinderen hockeyen op Voordaan. Hij is reeds 4 jaar actief binnen de jeugd als lid van de TSV/TCT en heeft meegewerkt aan het tot stand komen van het Jeugd Technisch Beleidsplan.

14.   Informatie vanuit verschillende bestuursportefeuilles

15.    Rondvraag.

16.   Sluiting